Đóng

Chất kháng tĩnh điện

Chất kháng tĩnh điện

Mã sản phẩm: HT07

Antistatic: Ngăn hiện tượng phát sinh tĩnh điện của vải sợi tổng hợp.

17/05/2022