Đóng

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Mã sản phẩm: DB02

Hệ hoá chất Blue J RD tạo hiệu ứng giọt mưa rơi trên vải dệt thoi hay dệt kim.

16/05/2022