Đóng

Hồ mềm acid béo

Hồ mềm acid béo

Mã sản phẩm: HT02

  • Stapan VBK: Hồ mềm acid béo thích hợp cho tất cả các loại vải.
  • Stapan P-SK: Hồ mềm acid béo dạng hạt.
  • Stapan ENS: Hồ mềm acid béo nonion

17/05/2022