Đóng

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Mã sản phẩm: DB05

Hệ hoá chất Acramin tạo cho hàng denim cảm giác như giấy.

16/05/2022