Đóng

Chất chống gãy mặt

Chất chống gãy mặt

Mã sản phẩm: TN05

Stapan FF; Stapan L: Chất chống gãy mặt thích hợp sử dụng cho tiền xử lý và nhuộm.

17/05/2022