Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Tn Chu

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)
  Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)
 
  Mã sản phẩm: DB05
 
 
Hệ hoá chất Acramin
 
 
Hệ hoá chất Acramin tạo cho hàng denim cảm giác như giấy.

   

Sản phẩm cùng loại

Tạo bóng (shiny effect)

Tạo bóng (shiny effect)

Hệ hoá chất Edolan

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Hệ hoá chất Acramin PUD

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Hệ hoá chất Blue J RD

Acid wash dạng bột

Acid wash dạng bột

Blue J Ocean Magic R