Tạo cảm giác da (Leather effects)

Tn Chu

Tạo cảm giác da (Leather effects)
  Tạo cảm giác da (Leather effects)
 
  Mã sản phẩm: DB04
 
 
Hệ hoá chất Acramin PUD
 
 
Hệ hoá chất Acramin PUD làm cho hàng denim trông giống như da.

   

Sản phẩm cùng loại

Tạo bóng (shiny effect)

Tạo bóng (shiny effect)

Hệ hoá chất Edolan

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Hệ hoá chất Blue J RD

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hệ hoá chất Acramin

Acid wash dạng bột

Acid wash dạng bột

Blue J Ocean Magic R