Tạo bóng (shiny effect)

Tn Chu

Tạo bóng (shiny effect)
  Tạo bóng (shiny effect)
 
  Mã sản phẩm: DB03
 
 
Hệ hoá chất Edolan
 
 
Hệ hoá chất Edolan tạo độ sáng bóng trên vải denim

   

Sản phẩm cùng loại

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Hệ hoá chất Acramin PUD

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Hệ hoá chất Blue J RD

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hệ hoá chất Acramin

Acid wash dạng bột

Acid wash dạng bột

Blue J Ocean Magic R