Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Tn Chu

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)
  Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)
 
  Mã sản phẩm: DB02
 
 
Hệ hoá chất Blue J RD
 
 
Hệ hoá chất Blue J RD tạo hiệu ứng giọt mưa rơi trên vải dệt thoi hay dệt kim.

   

Sản phẩm cùng loại

Tạo bóng (shiny effect)

Tạo bóng (shiny effect)

Hệ hoá chất Edolan

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Hệ hoá chất Acramin PUD

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hệ hoá chất Acramin

Acid wash dạng bột

Acid wash dạng bột

Blue J Ocean Magic R