Acid wash dạng bột

Tn Chu

Acid wash dạng bột
  Acid wash dạng bột
 
  Mã sản phẩm: DB01
 
 
Blue J Ocean Magic R
 
 
Hoá chất Blue J Ocean Magic R cho acid wash an toàn, không rách vải, tạo hiệu ứng acid wash đẹp.

   

Sản phẩm cùng loại

Tạo bóng (shiny effect)

Tạo bóng (shiny effect)

Hệ hoá chất Edolan

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Hệ hoá chất Acramin PUD

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Hệ hoá chất Blue J RD

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hệ hoá chất Acramin