Hồ mềm chống ozon

Tn Chu

Hồ mềm chống ozon
  Hồ mềm chống ozon
 
  Mã sản phẩm: CHM03
 
 
Blue J Soft Paste Conc.
 
 
Blue J Soft Paste Conc.

   

Sản phẩm cùng loại

Hồ mềm silicone

Hồ mềm silicone

Stapan AS3E hàm lượng đậm đặc.

Hồ mềm acid béo

Hồ mềm acid béo

Stapan BK 03