Chất giặt

Tn Chu

Chất giặt
  Chất giặt
 
  Mã sản phẩm: GK01
 
 
Vetanol F8000: Chất giặt đặc biệt có tính năng bôi trơn dùng cho quá trình xử lý hàng may mặc.
 
 
Vetanol F8000: Chất giặt đặc biệt có tính năng bôi trơn dùng cho quá trình xử lý hàng may mặc.

   

Sản phẩm cùng loại