Enzyme cắt lông

Tn Chu

Enzyme cắt lông
  Enzyme cắt lông
 
  Mã sản phẩm: EN01
 
 
Enzyme cắt lông mạnh, ít gây giảm cường lực vải
 
 
Blue J Quantum AC
Tanazym TC 01


   

Sản phẩm cùng loại

Enzyme tạo bông

Enzyme tạo bông

Enzyme tạo bông cho hàng jean

Enzyme rũ hồ

Enzyme rũ hồ

Protazym 711T, Tanazym LTC 01