Quang sắc cho cotton, visco, polyamide

Tn Chu

Quang sắc cho cotton, visco, polyamide
  Quang sắc cho cotton, visco, polyamide
 
  Mã sản phẩm: NQS02
 
 
Quang sắc ánh xanh: Blankophor Ultra White, Blankophor BA 267%, Syno White 4BK
Quang sắc ánh trung tính: Blankophor BRU 225%
 
 
Quang sắc ánh xanh: Blankophor Ultrawhite, Blankophor BA 267%, Syno White 4BK
Quang sắc ánh trung tính: Blankophor BRU 225%

   

Sản phẩm cùng loại

Quang sắc cho polyester

Quang sắc cho polyester

Quang sắc ánh xanh: Tanawhite ERB Quang sắc ánh đỏ: Tanawhite ER 330% Quang sắc ánh trung tính: Tanawhite PET