Quang sắc cho polyester

Tn Chu

Quang sắc cho polyester
  Quang sắc cho polyester
 
  Mã sản phẩm: NQS01
 
 
Quang sắc ánh xanh: Tanawhite ERB
Quang sắc ánh đỏ: Tanawhite ER 330%
Quang sắc ánh trung tính: Tanawhite PET
 
 
Quang sắc ánh xanh    : Tanawhite ERB
Quang sắc ánh đỏ        : Tanawhite ER 330%
Quang sắc ánh trung tính : Tanawhite PET


   

Sản phẩm cùng loại

Quang sắc cho cotton, visco, polyamide

Quang sắc cho cotton, visco, polyamide

Quang sắc ánh xanh: Blankophor Ultra White, Blankophor BA 267%, Syno White 4BK Quang sắc ánh trung tính: Blankophor BRU 225%