Disperse Dyes

Tn Chu

Disperse Dyes
  Disperse Dyes
 
  Mã sản phẩm: NPT05
 
 
Disperse Dyes: Synolon
 
 
Disperse Dyes: Synolon E, SE, S
Synolon EXW: Hệ phân tán độ bền màu giặt rất cao
Synolon EN-S: Hệ phân tán dễ nhuộm cho màu nhạt, độ lặp lại tốt.
   

Sản phẩm cùng loại

Luminous Disperse Dyes

Luminous Disperse Dyes

Màu phân tán lumious Papilion F