Reactive dyes

Tn Chu

Reactive dyes
  Reactive dyes
 
  Mã sản phẩm: NHT04
 
 
Synozol CP, CB: Thuốc Nhuộm hoạt tính cho qui trình liên tục
Synozol HF, HB: Thuốc nhuộm hoạt tính cho qui trình gián đoạn.
 
 
Synozol CP, CB: Thuốc nhuộm hoạt tính cho quy trình liên tục và bán liên tục.
Synozol HF, SHF: Thuốc nhuộm hoạt tính gián đoạn.
Synozol HB: Thuốc nhuộm hoạt tính cho màu đậm, dễ nhuộm.
Synozol K-HL: Thuốc nhuộm hoạt tính màu nhạt, độ bền ánh sáng cao.
Synozol Ultra: Màu đậm, độ bền rất cao.
   

Sản phẩm cùng loại

Reactive Print

Reactive Print

Synocron RD: Màu in hoạt tính