Chất kháng khuẩn

Tn Chu

Chất kháng khuẩn
  Chất kháng khuẩn
 
  Mã sản phẩm: HCDB04
 
 
Tastex MGU
 
 
Tastex MGU: Chất kháng khuẩn dùng cho quần áo thể thao, khăn, ...

   

Sản phẩm cùng loại

Tẩy nhuộm chung 1 bể

Tẩy nhuộm chung 1 bể

Tanalev K-DC 01

Chất ngăn vàng vải

Chất ngăn vàng vải

Spanscour YP: Hoá chất chống ngã vàng cho PA, PES, PA/EL