Chất tạo hương thơm

Tn Chu

Chất tạo hương thơm
  Chất tạo hương thơm
 
  Mã sản phẩm: HCDB03
 
 
Bayscent
 
 
Bayscent: Chất tạo hương thơm cho vải. Có nhiều mùi hương khác nhau.

   

Sản phẩm cùng loại

Tẩy nhuộm chung 1 bể

Tẩy nhuộm chung 1 bể

Tanalev K-DC 01

Chất ngăn vàng vải

Chất ngăn vàng vải

Spanscour YP: Hoá chất chống ngã vàng cho PA, PES, PA/EL