Chất ngăn vàng vải

Tn Chu

Chất ngăn vàng vải
  Chất ngăn vàng vải
 
  Mã sản phẩm: HCDB02
 
 
Spanscour YP: Hoá chất chống ngã vàng cho PA, PES, PA/EL
 
 
Spanscour YP: Chống ngã vàng do nhiệt trên vải Nylon, Polyester và pha sợi Spandex

   

Sản phẩm cùng loại