Chất đều màu

Tn Chu

Chất đều màu
  Chất đều màu
 
  Mã sản phẩm: TN02
 
 
Levegal RL 01; Level CS 04: Chất đều màu cho thuốc nhuộm hoạt tính trong nhuộm vải cotton và vải pha cotton.
 
 
Levegal RL 01; Level CS 04: Chất đều màu cho thuốc nhuộm hoạt tính trong nhuộm vải cotton và vải pha cotton.
Tanapol DL 502; Tanapol DLP 02B: Chất phân tán & đều màu ít bọt cho thuốc nhuộm phân tán trong nhuộm vải polyester và vải pha polyester.

   

Sản phẩm cùng loại

Chất giặt sau nhuộm

Chất giặt sau nhuộm

Vetanol SQ: Chất giặt sau nhuộm, sau in phẩm hoạt tính, trực tiếp với sợi thiên nhiên và sợi pha.

Chất đệm pH

Chất đệm pH

VA – pH: Chất đệm acid có khả năng làm mềm nước cứng.

Chất kháng bọt

Chất kháng bọt

Respumit NF 01; Defoamer SLD: Chất kháng bọt và loại khí thích hợp sử dụng cho tiền xử lý, nhuộm và in.

Chất giặt khử

Chất giặt khử

Vetanol RPS, Tanede RFH : Hợp chất giặt khử thay thế cho hệ khử hydrosulfite, chất giặt và xút.

Chất cầm màu

Chất cầm màu

Tanafix WRD-T; Fix 300L: Chất cầm màu cho thuốc nhuộm hoạt tính và trực tiếp sau nhuộm hay in. Fix BS: Chất cầm màu cho thuốc nhuộm acid.

Chất tải

Chất tải

Tanavol PEW 02: Nhuộm Polyester nhiệt độ thấp hiệu quả cao.

Chất phân tán

Chất phân tán

Avolan IS 03; Disperse PE : Chất phân tán cho nhuộm phẩm phâm phân tán.

Chất chống gãy mặt

Chất chống gãy mặt

Stapan FF; Stapan L: Chất chống gãy mặt thích hợp sử dụng cho tiền xử lý và nhuộm.