Chất kháng bọt

Tn Chu

Chất kháng bọt
  Chất kháng bọt
 
  Mã sản phẩm: TN06
 
 
Respumit NF 01; Defoamer SLD: Chất kháng bọt và loại khí thích hợp sử dụng cho tiền xử lý, nhuộm và in.
 
 
Respumit NF 01; Defoamer SLD: Chất kháng bọt và loại khí thích hợp sử dụng cho tiền xử lý, nhuộm và in.

   

Sản phẩm cùng loại

Chất giặt sau nhuộm

Chất giặt sau nhuộm

Vetanol SQ: Chất giặt sau nhuộm, sau in phẩm hoạt tính, trực tiếp với sợi thiên nhiên và sợi pha.

Chất đệm pH

Chất đệm pH

VA – pH: Chất đệm acid có khả năng làm mềm nước cứng.

Chất giặt khử

Chất giặt khử

Vetanol RPS, Tanede RFH : Hợp chất giặt khử thay thế cho hệ khử hydrosulfite, chất giặt và xút.

Chất cầm màu

Chất cầm màu

Tanafix WRD-T; Fix 300L: Chất cầm màu cho thuốc nhuộm hoạt tính và trực tiếp sau nhuộm hay in. Fix BS: Chất cầm màu cho thuốc nhuộm acid.

Chất tải

Chất tải

Tanavol PEW 02: Nhuộm Polyester nhiệt độ thấp hiệu quả cao.

Chất đều màu

Chất đều màu

Levegal RL 01; Level CS 04: Chất đều màu cho thuốc nhuộm hoạt tính trong nhuộm vải cotton và vải pha cotton.

Chất phân tán

Chất phân tán

Avolan IS 03; Disperse PE : Chất phân tán cho nhuộm phẩm phâm phân tán.

Chất chống gãy mặt

Chất chống gãy mặt

Stapan FF; Stapan L: Chất chống gãy mặt thích hợp sử dụng cho tiền xử lý và nhuộm.