Hóa chất ngành wash (giặt mài)

Tn Chu

Chất giặt

Chất giặt

Vetanol F8000: Chất giặt đặc biệt có tính năng bôi trơn dùng cho quá trình xử lý hàng may mặc.

Chất khử Clo

Chất khử Clo

Vetanol CLN

Hồ mềm silicone

Hồ mềm silicone

Stapan AS3E hàm lượng đậm đặc.

Hồ mềm chống ozon

Hồ mềm chống ozon

Blue J Soft Paste Conc.

Hồ mềm acid béo

Hồ mềm acid béo

Stapan BK 03

Resin

Resin

Prosoft RS-83: Resin bao gồm xúc tác, chống nhàu và làm 3D.

Tạo bóng (shiny effect)

Tạo bóng (shiny effect)

Hệ hoá chất Edolan

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Tạo cảm giác da (Leather effects)

Hệ hoá chất Acramin PUD

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Tạo hiệu ứng giọt mưa (Rain drops)

Hệ hoá chất Blue J RD

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hiệu ứng giả giấy (Paper handle)

Hệ hoá chất Acramin