Hóa chất ngành Dệt - Nhuộm

Tn Chu

Hồ thấm nước

Hồ thấm nước

Stapan HD 02: Hồ mềm thấm nước, cải thiện tính thấm nước của các loại vải kỵ nước như polyester.

Polyurethan

Polyurethan

Baypret USV: Polymer ái nước, tự đóng rắn, không chứa formaldehyde.

Hồ bôi trơn cho sợi

Hồ bôi trơn cho sợi

Stapan NPS: Hồ bôi trơn sợi đa dụng cho chỉ may

Chất giặt sau nhuộm

Chất giặt sau nhuộm

Vetanol SQ: Chất giặt sau nhuộm, sau in phẩm hoạt tính, trực tiếp với sợi thiên nhiên và sợi pha.

Chất ngấm tẩy

Chất ngấm tẩy

Diadavin UN; Vetanol UND: Chất ngấm tẩy đa dụng thích hợp cho quá trình tiền xử lý vải cotton và pha với cotton

Chất rũ hồ

Chất rũ hồ

Protazym 771T, Tanazym LTC 01: Emzym rũ hồ cho vải cotton & vải pha cotton.

Hồ mềm silicone nồng độ cao

Hồ mềm silicone nồng độ cao

Stapan ASE: Hồ mềm silicone đậm đặc Stapan 901ED: Hồ mềm micro silicone hàm lượng đậm đặc.

Hồ mềm acid béo

Hồ mềm acid béo

Stapan VBK: Hồ mềm acid béo thích hợp cho tất cả các loại vải. Stapan P-SK: Hồ mềm acid béo dạng hạt. Stapan ENS: Hồ mềm acid béo nonion

Chất đa năng

Chất đa năng

Prostabil TD 01; Tannex NOVECO; Tannex GEO: Chất tiền xử lý nhiều tính năng kết hợp như ngấm tấy, ổn định H2O2 & càng hóa.

Chất tẩy dầu

Chất tẩy dầu

Vetanol EWN: Chất nấu tẩy đặc biệt, sử dụng cho quá trình giặt tẩy vết bẩn, tẩy dầu mỡ, thích hợp cho tất cả các loại vải.

Chất càng hóa

Chất càng hóa

VA WE: Chất càng hóa đa năng có hiệu quả cho tất cả các ion kim loại có trong nước và vải.

Chất đệm pH

Chất đệm pH

VA – pH: Chất đệm acid có khả năng làm mềm nước cứng.