Search product

Tn Chu

Chất kháng tĩnh điện

Chất kháng tĩnh điện

Antistatic: Ngăn hiện tượng phát sinh tĩnh điện của vải sợi tổng hợp.

Chất chống lem

Chất chống lem

Protanol C 50, Vetanol TX8

Reactive dyes

Reactive dyes

Synozol CP, CB: Thuốc Nhuộm hoạt tính cho qui trình liên tục Synozol HF, HB: Thuốc nhuộm hoạt tính cho qui trình gián đoạn.

Enzyme rũ hồ

Enzyme rũ hồ

Protazym 711T, Tanazym LTC 01