Search product

Tn Chu

Acid wash dạng bột

Acid wash dạng bột

Blue J Ocean Magic R

Enzyme cắt lông

Enzyme cắt lông

Enzyme cắt lông mạnh, ít gây giảm cường lực vải

Enzyme tạo bông

Enzyme tạo bông

Enzyme tạo bông cho hàng jean

Acid dyes

Acid dyes

Synoset; Synoacid

Quang sắc cho polyester

Quang sắc cho polyester

Quang sắc ánh xanh: Tanawhite ERB Quang sắc ánh đỏ: Tanawhite ER 330% Quang sắc ánh trung tính: Tanawhite PET

Quang sắc cho cotton, visco, polyamide

Quang sắc cho cotton, visco, polyamide

Quang sắc ánh xanh: Blankophor Ultra White, Blankophor BA 267%, Syno White 4BK Quang sắc ánh trung tính: Blankophor BRU 225%

Vat Dyes

Vat Dyes

Thuốc nhuộm VAT – Synothren

Luminous Disperse Dyes

Luminous Disperse Dyes

Màu phân tán lumious Papilion F

Disperse Dyes

Disperse Dyes

Disperse Dyes: Synolon

Chất ngăn vàng vải

Chất ngăn vàng vải

Spanscour YP: Hoá chất chống ngã vàng cho PA, PES, PA/EL