Search product

Tn Chu

Chất khử Clo

Chất khử Clo

Vetanol CLN

Hồ mềm silicone

Hồ mềm silicone

Stapan AS3E hàm lượng đậm đặc.

Hồ mềm chống ozon

Hồ mềm chống ozon

Blue J Soft Paste Conc.

Binder

Binder

Tanprint Bin 09

Chất cầm màu cho in

Chất cầm màu cho in

Chất cầm màu cho in

Hồ mềm cho in pigment

Hồ mềm cho in pigment

Hồ mềm cho in pigment

Chất giặt sau in hoạt tính

Chất giặt sau in hoạt tính

Chất giặt sau in hoạt tính: Vetanol SQ

Chất đa năng

Chất đa năng

Prostabil TD 01; Tannex NOVECO; Tannex GEO: Chất tiền xử lý nhiều tính năng kết hợp như ngấm tấy, ổn định H2O2 & càng hóa.

Chất tẩy dầu

Chất tẩy dầu

Vetanol EWN: Chất nấu tẩy đặc biệt, sử dụng cho quá trình giặt tẩy vết bẩn, tẩy dầu mỡ, thích hợp cho tất cả các loại vải.

Chất càng hóa

Chất càng hóa

VA WE: Chất càng hóa đa năng có hiệu quả cho tất cả các ion kim loại có trong nước và vải.

Chất đệm pH

Chất đệm pH

VA – pH: Chất đệm acid có khả năng làm mềm nước cứng.