Search product

Tn Chu

Reactive Print

Reactive Print

Synocron RD: Màu in hoạt tính

Chất giặt

Chất giặt

Vetanol F8000: Chất giặt đặc biệt có tính năng bôi trơn dùng cho quá trình xử lý hàng may mặc.

Hồ thấm nước

Hồ thấm nước

Stapan HD 02: Hồ mềm thấm nước, cải thiện tính thấm nước của các loại vải kỵ nước như polyester.

Polyurethan

Polyurethan

Baypret USV: Polymer ái nước, tự đóng rắn, không chứa formaldehyde.

Hồ bôi trơn cho sợi

Hồ bôi trơn cho sợi

Stapan NPS: Hồ bôi trơn sợi đa dụng cho chỉ may

Chất giặt sau nhuộm

Chất giặt sau nhuộm

Vetanol SQ: Chất giặt sau nhuộm, sau in phẩm hoạt tính, trực tiếp với sợi thiên nhiên và sợi pha.

Chất ngấm tẩy

Chất ngấm tẩy

Diadavin UN; Vetanol UND: Chất ngấm tẩy đa dụng thích hợp cho quá trình tiền xử lý vải cotton và pha với cotton

Chất rũ hồ

Chất rũ hồ

Protazym 771T, Tanazym LTC 01: Emzym rũ hồ cho vải cotton & vải pha cotton.

Chất giặt sau in phân tán

Chất giặt sau in phân tán

Chất giặt sau in phân tán: Vetanol RPS

Hồ mềm silicone nồng độ cao

Hồ mềm silicone nồng độ cao

Stapan ASE: Hồ mềm silicone đậm đặc Stapan 901ED: Hồ mềm micro silicone hàm lượng đậm đặc.

Hồ mềm acid béo

Hồ mềm acid béo

Stapan VBK: Hồ mềm acid béo thích hợp cho tất cả các loại vải. Stapan P-SK: Hồ mềm acid béo dạng hạt. Stapan ENS: Hồ mềm acid béo nonion